FLEETOVÉ PRODEJE


Získejte výhody a staňte se svojí flotilou fleetovým zákazníkem společnosti Jeep.

Vítejte na stránkách pro velkoodběratele a diplomatické sbory.

Jeep nabízí pro své firemní zákazníky individuální přístup v řešení nabídky mobility a služeb, ať už na základě mezinárodních nebo lokálních smluv. Naší prioritou je řešení mnoha problémů, které se nemusí nutně objevovat ve Vaší rozvaze. Díky širokému spektru vozidel bude náš zákazník využívat jak jejich výkon a úsporný provoz, tak i především bezpečnost a užitnou hodnotu.

S mnohaletou zkušeností v oboru fleetových obchodů, Jeep vyvinul řadu rámcových dohod, které pokrývají široké spektrum průmyslových odvětví, které mohou pomoci snížit vyjednávací úsilí. Vašemu vozovému parku je zde vyhrazena individuální pozornost a péče, které Vám pomohou v řešení financování a snížení provozních nákladů. Nakonec Vaše bilance je jediná věc, která vypadá lépe, než vozidlo samotné.


JEEP® FLEET

Ucelenou nabídkou modelů a služeb uspokojujeme individuální požadavky na mobilitu našich firemních zákazníků! Proto jsou našimi hlavními devizami především široká nabídka modelů vozidel zn. Jeep nabízejících vysokou užitnou hodnotu za příznivou cenu a individuální přístup ke každému zákazníkovi.

Kategorie zákazníků

Výčet všech kategorií tzv. firemních zákazníků, kterým jsou poskytovány speciální výhody, je poměrně široký: od živnostníků, malých firem a vybraných profesních skupin, přes státní instituce, až po nadnárodní společnosti.

Individuální výhody máme připraveny pro:

Firemní klientelu

 • Firemní odběratelé – živnostníci, národní a nadnárodní společnosti
 • Společnosti s italským kapitálem
 • Leasingové společnosti nabízející operativní leasing
 • Autoškoly
 • Státní instituce - ministerstva, policie, pošta, úřady místní správy


Profesní skupiny

 • Provozovatelé taxislužby
 • Právníci
 • Lékaři
 • Veterináři
 • Lékárníci
 • Novináři

Speciální kategorie:

 • Diplomaté
 • Osoby se zdravotním postižením

Program výhod
Firemní zákazníci mohou získat řadu výhod šitých jim přímo na míru. Kromě cenových zvýhodnění na vozy nebo služby a poradenství v oblasti vozového parku nabízí Fiat například zvýhodněné podmínky financování.
Mezi základní výhody poskytované firemním zákazníkům patří mimo jiné:

 • Cenové zvýhodnění při koupi nového vozu
 • Cenové zvýhodnění servisních služeb
 • Individuální nabídka financování vozů a servisních služeb
 • Odvoz a zpětný dovoz servisovaných vozidel
 • Individuální kalkulace provozních nákladů po celou dobu provozu
 • Poradenství v oblasti vozového parku
 • Rámcová smlouva zajišťující zvýhodněné podmínky v celé sítí autorizovaných prodejců

Cílem našeho programu individuální péče je poskytnout zákazníkům maximální užitnou hodnotu! Konkrétní forma a rozsah poskytnuté péče a výhod závisí na kategorii zákazníka, rozsahu spolupráce a na individuálním posouzení. Jsme připraveni zpracovat nabídku konkrétně případ od případu.

Mám zájem
Zajímají Vás podrobné podmínky pro firemní zákazníky a konkrétní nabídku pro Vás? Můžeme pro Vás naplánovat předváděcí jízdu?

Kontakty

Miroslav Bříza - vedoucí prodeje a marketingu zn. Jeep (Head of Sales and Marketing - Jeep Brand)

Mobil: +420 604 297 516
Fax: +420 377 360 611
E-mail: briza@vsp-auto.cz


JEEP® FLEET

With comprehensive range of models and services we want to satisfy individual mobility requirements of our corporate clients! Therefore, our main strong benefit is particularly wide range of models offering great value and an individual approach to each customer.

Customer category

The list of all the categories of business customers who are accorded special advantages, is quite broad: from sole traders, small businesses and selected professional groups across the state institutions, to multinationals.

Individual benefits we have prepared for:

Corporate clients

 • Corporate customers - entrepreneurs, national and multinational companies
 • Companies with Italian capital
 • Leasing companies offering operational leasing
 • Driving Schools
 • State institutions - ministries, police, post office, local authority

Professional groups

 • Taxi Operators
 • Lawyers
 • Doctors
 • Veterinarians
 • Pharmacists
 • Journalists

Special category:

 • Diplomats
 • Persons with disabilities
 • Program benefits

Business customers can get a number of benefits to them directly tailored to your needs. In addition to the price advantage on cars or services and consultancy in the field of fleet offers Fiat eg preferential financing conditions.

Among the basic benefits provided to corporate customers include:

 • Price advantage when buying a new car
 • Price advantage service
 • Individual offer vehicle financing and service
 • Removal and re-entry vehicles serviced
 • Individual calculation of operating costs throughout the operation
 • Advice on fleet
 • The Framework Agreement providing favorable conditions throughout the network of authorized Jeep® dealers

The goal of our program is to provide individual care customers maximum value for money! The specific form and extent of care provided and the benefits depends on the category of the customer, the scope of cooperation and individual assessment. We are ready to offer specifically to handle the case.

I am interested

Are you interested in detailed terms and conditions for business customers and specific offer for you? Can we schedule a demonstration drive for you?

For more information, please contact us at:

(we speak english, german and russian)
briza@vsp-auto.cz, tel.: +420 604 297 516
VSP Auto s.r.o., authorized dealer Jeep® and Mercedes-Benz /Plzeň /Pilsen